meta data voor deze pagina
  •  

Verpakkingssymbolen kunststoffen

De Amerikaanse branche organisatie SPI, The Society of the Plastics Industry, Inc, ontwikkelde in 1988 een standaard code voor sortering en recycling. Deze code geeft het soort gebruikte kunststof aan en niet of recycleerbaar plastic werd gebruikt om de verpakking te maken. Ook wordt niet aangeven of dit soort van plastic kan en/of zal worden gerecycled.

De code wordt naast in de Verenigde Staten ook internationaal gebruikt en bestaat uit drie pijlen die cyclus met de klok mee gaan en maakt een driehoek met afgeronde hoeken. Binnen elke driehoek is een nummer dat dat type plastic identificeert. Onder elke driehoek is een combinatie van letters die overeenkomen met het identificatienummer van binnen de driehoek.

Nummer Afkorting Symbool
1 PETE of PET
2 HDPE
3 PVC of V
4 LDPE
5 PP
6 PE
7 OTHER of O


De symbolen kunnen ook op alternatieve wijze worden afgebeeld. Bij het eerste alternatief worden de afkortingen weggelaten.
Bij het tweede alternatief worden de 3 pijlen vervangen door de pijlen van de Möbius loop. Ook deze uitvoering van het symbool kent weer twee varianten, zowel met als zonder de afkortingen.