meta data voor deze pagina
  •  

Varia

De wereld van kantoor gerelateerde producten is een omvangrijke wereld. Miljarden worden besteed aan de aanschaf van producten om het werken op kantoor mogelijk te maken. Fabrikanten, groothandel en detailhandel zijn de leveranciers van honderden miljoenen gebruikers. Desondanks is er, ook in het huidige internettijdperk, verhoudingsgewijs niet veel informatie beschikbaar over producten voor kantoor. De mens op kantoor en het werkveld komen er niet veel beter af. Toch speelt voor een aanzienlijk deel van onze wereldbevolking een groot deel van het leven zich af “op kantoor”.

Om aan een objectieve informatiebron te werken heeft de Stichting Offiano het beheer gekregen over het Offipedia project. Offipedia is de informatiebron en kenniscentrum omtrent producten voor kantoor en haar gebruikers. De doelstellingen van Offipedia zijn:

  • Het informeren over producten en diensten om het werken op kantoor te professionaliseren en te veraangenamen.
  • Het het behoud van de historische kennis over het kantoor en haar gebruikers.


Voor het Nederlandstalige taalgebied is in 2013 de website Offipedia opgestart.