meta data voor deze pagina
  •  

PAPER BY NATURE

Paper by Nature is het eco-label van de Paper by Nature Alliance een vereniging zonder winstoogmerk gevestigd in België. De vereniging is opgericht op 23 mei 2008 door twee branche organisaties MECSEA (Manufacturers of Educational and Commercial Stationery Association) en FEPE (European Envelope Manufacturers Association) en drie papierfabrikanten, Arjo Wiggins, Stora Enso Oyj en UPM Kymmene Oyj. Op 10 februari 2009 zijn er vier leden tot de vereniging toegetreden: Bong Ljungdahl AB, Groupe GPV, Groupe Hamelin en Groupe Tompla - La Couronne. De vereniging is opgericht met de doelstelling van het ontwikkelen, produceren en promoten van een milieu norm (eco-label) voor verwerkte papierproducten.

Op 9 februari 2009 werd het Paper by Nature eco-label officiëel geïntroduceerd. Producten van leden van de vereniging kunnen worden aangemeld voor certificatie. Voor de productgroep zijn door de vereniging richtlijnen opgesteld. De huidige versie hiervan is versie 1.1. Deze richtlijnen zijn alleen in de Engelse taal opgesteld. Verificatie wordt uitgevoerd door een externe partij die hiervoor door de vereniging is aangewezen. De certificaten van de de gecertificeerde producten worden gepubliceerd op de website www.paperbynature.com

Opmerkingen

Het woordmerk PAPER BY NATURE is op 27 september 2007 onder nummer 06343263 geregistreerd door PAPETERIES HAMELIN.
Alleen bedrijven die vaste of toegetreden leden van de vereniging zijn kunnen het Eco-label certificaat aanvragen. Het maximale bedrag voor contributie bedraagt € 100.000,-.
Er is sinds de oprichting geen NGO toegetreden tot de vereniging.
De criteria zijn eenzijdig opgesteld door de vereniging.
Verificatie wordt uitgevoerd door de vereniging zelf aangewezen externe partij.
Gecertificeerde producten zijn op de certificaten niet volledig omschreven, zo ontbreken artikelnummers.