meta data voor deze pagina

MVO

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

MVO Nederland

MVO Nederland biedt ondernemingen de mogelijkheid van het Partnerschap van MVO Nederland wanneer de onderneming het Manifest onderschrijft en voldoet aan het Partnerprofiel. Hierbij wordt uitgangspunt gehanteerd dat bedrijven bij alle bedrijfsbeslissingen streven naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit. Een Partner van MVO Nederland krijgt ook de beschikking over het bijbehorende logo en mag deze gebruiken in digitale uitingen.

Tarieven

Om zoveel mogelijk bedrijven in staat te stellen partner te worden, heeft MVO Nederland gekozen voor een gestaffelde bijdrage. Kleinere bedrijven betalen dus minder dan grote. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het aantal medewerkers. Voor een bedrijf tot 10 medewerkers is het slechts een investering van 100 euro per jaar. Overzicht van de tarieven:

  • € 100,- voor bedrijven en organisaties van 1-10 medewerkers (fte)
  • € 250,- voor bedrijven en organisaties van 11-100 medewerkers (fte)
  • € 500,- voor bedrijven en organisaties van 101-500 medewerkers (fte)
  • € 1500,- voor bedrijven en organisaties vanaf 500 medewerkers (fte) en/of een omzet van meer dan € 100 miljoen.