Milieu keurmerken

Keurmerken met speciale aandacht voor het milieu maken milieuvriendelijke producten beter herkenbaar. Ook voor producten voor kantoor zijn er inmiddels een zeer groot aantal milieu productkeurmerken en labels. Deze wildgroei is voornamelijk toe te schrijven aan keurmerken en labels welke door producenten, distributeurs of branche organisaties zijn ontwikkeld. Alle milieukeurmerken zijn deelkeurmerken en onder te verdelen in drie categorieën:

  • Onafhankelijke milieu productkeurmerken en labels.
  • Branche milieu productkeurmerken en labels.
  • Producenten en distributeurs milieu productkeurmerken en labels.

Onafhankelijke productkeurmerken en labels

Alle onafhankelijke keurmerken en labels zijn geïntegreerd in het OFFI Label. Voor alle details zie Criteria product

Branche milieu productkeurmerken en labels

Branche milieu productkeurmerken zijn keurmerken en labels waarbij de certificatie- of erkenningsregeling wordt uitgevoerd door een branche organisatie of vereniging. Zij kunnen ook als deelkeurmerk onderdeel zijn van een volledige certificatie- of erkenningsregeling.

Producenten en distributeurs milieu productkeurmerken en labels

Producenten en distributeurs ontwikkelen om uiteenlopende redenen zelf keurmerken en labels. Onderstaand een overzicht van de meest voorkomende: