EN 1143-1

EN 1143-1 Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary - Part 1: Safes, ATM safes, strongroom doors and strongrooms (Waardeberging - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden van de weerstand tegen inbraak - Deel 1: Safes, geldautomaatkluizen, kluisdeuren en kluizen) is een Europese norm. Huidige versie is EN 1143-1:2005+A1:2009.
Inbraakwerende kasten, panelenkluizen en kluisdeuren worden sinds 1996 volgens de Europese norm EN 1143-1 getest door een aantal bevoegde testinstituten in verschillende Europese landen. Deze norm is opgesteld door de Keuringscommissie Werkgroep 1 van de CEN.
Bij het testen van inbraakwerende kasten worden een of meer openingen in het product gemaakt door testers die beschikken over alle relevante kennis en vaardigheid. De verkregen resultaten worden vervolgens omgezet in een weerstandswaarde, waarbij rekening is gehouden met de factor tijd en het gebruikte gereedschap. De weerstand van een inbraakwerende kast tegen een doorbraakpoging, wordt uitgedrukt in weerstandseenheden (resistance units - RU). Hoe hoger het aantal RU, des te hoger is de weerstand en daardoor de bescherming die de inbraakwerende kast biedt. Aan de hand van het gemeten aantal RU wordt de inbraakwerende kast ingedeeld in een zogenaamde weerstandsklasse. De laagst gemeten weerstand is de basis voor de classificatie.
Om bij de inhoud van een kast of kluis te kunnen komen, wordt in de praktijk óf een handgat gemaakt (gedeeltelijke toegang) óf deze wordt geheel geopend door bijvoorbeeld de deur te forceren (volledige toegang). Dit onderscheid wordt tevens gemaakt in de tests en komt bij de vastlegging van de testresultaten tot uitdrukking in de RU waarde.

Indicatie waardeberging gebaseerd op weerstandsklasse

Door verzekeraars wordt aan de verschillende weerstandsklassen een bedrag aan contante waarde gekoppeld als indicatie voor de dekking. Hierbij wordt uitgegaan van opslag van contant geld in een inbraakwerende kast en/of (vloer)kluis welke zich bevindt in onbewoonde, onbewaakte en niet-beveiligde panden binnen de bebouwde kom. Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie. Overleg met uw verzekeraar wanneer er goederen in een inbraakwerende kast of kluis worden opgeborgen met een hogere waarde dan overeenkomt met de dekkingsindicatie.

Weerstandsklasse volgens EN 1143-1 en indicatie waardeberging

Weerstandsklasse Indicatie waardeberging in €
0 7.000,-
I 9.000,-
II 23.000,-
III 36.000,-
IV 55.000,-
V 82.000,-
VI 91.000,-
VII in nader overleg met verzekeraar
VIII in nader overleg met verzekeraar
IX in nader overleg met verzekeraar
X in nader overleg met verzekeraar
XI in nader overleg met verzekeraar
XII in nader overleg met verzekeraar
XIII in nader overleg met verzekeraar