EN 1047-1

EN 1047-1 Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts (Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor de brandwerendheid - Deel 1: Brandwerende kasten en disketteverpakkingen) is een Europese norm. Huidige versie is EN 1047-1:2005.
Het testen van brandwerende kasten vindt plaats volgens de Europese norm EN 1047-1. Binnen deze norm wordt onderscheid gemaakt tussen de brandwerende werking van een kast voor papier en voor digitale datadragers. Papier blijft in hoge omgevingstemperaturen langer intact dan data op digitale datadragers.

EN 1047-1 voor papier

Het testresultaat van de blootstelling aan hitte wordt voor papier aangegeven met:

  • S60P: 60 minuten brandwerend.
  • S120P: 120 minuten brandwerend.

Getest wordt hoe lang de kast bij blootstelling aan een omgevingstemperatuur van 1.090° C de inhoud (het papier) afdoende beschermt tegen temperatuurstijging boven de kritische grens van 175° C. Dit is de grens die gehanteerd wordt voor papieren documenten. Boven die temperatuur beschadigt papier, of kan het zelfs vergaan. Tijdens de test moet een val van 9,15 meter hoogte aantonen dat het de beschermende werking niet nadelig beïnvloedt als een brandwerende kast in de praktijk door een verdiepingsvloer zou zakken.

EN 1047-1 voor digitale datadragers

Voor de meeste goederen is een binnentemperatuur van 175° C veilig voor het behoud daarvan. Uitgezonderd zijn digitale datadragers; daarvoor ligt de kritieke grens op 50° C. Boven die temperatuur is de kans groot dat de gegevens op de datadragers verloren gaan.
De testen voor bescherming van digitale datadragers zijn dan ook zwaarder dan voor papier en worden als volgt aangeduid:

  • S60DIS: 60 minuten brandwerend.
  • S120DIS: 120 minuten brandwerend.

Getest wordt hoe lang de kast bij blootstelling aan een omgevingstemperatuur van 1.090° C de inhoud afdoende beschermt tegen temperatuurstijging boven de kritische grens van 50° C.