Duurzaam inkopen van Kantoorartikelen

De Nederlandse overheid stelde op 29 april 2008 de eerste criteria voor duurzaam inkopen van kantoorartikelen op. Deze waren ontwikkeld door SenterNovem in opdracht van het Ministerie VROM. Het project was een gezamenlijk initiatief van de Rijksoverheid, VNG, IPO en de UvW.

Versies

Versie 1.0 van het criteriadocument werd gepubliceerd op 22 juli 2008.
Versie 1.1 werd op 28 april 2009 gepubliceerd met de belangrijkste wijziging:

  • Op verzoek van het Ministerie van VROM is in het document aangegeven dat de criteria inmiddels onvoldoende aansluiten bij de bedoelingen van Duurzaam Inkopen, onder meer wat betreft detaillering en afbakening van de productgroep, en dat de criteria daarom niet zullen dienen als basis voor monitoring.

Versie 1.2 werd op 28 juli 2009 gepubliceerd met de belangrijkste wijziging:

  • Dit document is naar aanleiding van de bespreking van Duurzaam Inkopen in de Tweede Kamer opnieuw bezien. Dit heeft niet geleid tot inhoudelijke wijzigingen. Paragraaf 1.2 is tekstueel aangepast.

Versie 1.3 werd op 1 oktober 2009 gepubliceerd met de belangrijkste wijziging:

  • De tekst over PVC in de duurzaamheidsverkenning van opberg- en archiveringsmiddelen (Par. 2.2.1) en van schrijfgerei (Par 2.2.3) is aangepast.

Versie 1.4 werd op 21 januari 2010 gepubliceerd met de belangrijkste wijziging:

  • In hoofdstuk 2 is een passage over Cradle-to-Cradle opgenomen. De toelichting op de sociale aspecten is aangepast. De teksten m.b.t. PVC (par 2.2.1 en par 2.2.3) zijn beperkt aangepast.

De huidige versie is 1.5 van oktober 2011 met de belangrijkste wijziging:

  • De bewijsmiddelen zijn geschrapt en er is, alleen waar relevant, informatie over verificatie opgenomen in de toelichting voor de inkoper.

Kritiek

Ondanks het feit dat het Ministerie van VROM al in april 2009 aangaf dat de criteria reeds onvoldoende aansloten bij de bedoelingen van Duurzaam Inkopen, onder meer wat betreft detaillering en afbakening van de productgroep zijn de criteria daarna eerder afgezwakt dan aangescherpt en worden deze nog altijd gebruikt. Het gevolg is dat nog altijd maar voor een zeer klein aantal producten criteria bestaan en als ze bestaan de eisen niet veel meer beteken dan een verbod op polyvinylchloride (PVC) en toepassing van stoffen die schadelijk zijn voor milieu en gezondheid.

Afbakening

De productgroep Kantoorartikelen omvat opberg- en archiveringsmiddelen, etiketten, zelfklevende memoblokjes en schrijfgerei. Opberg- en archiveringsmiddelen wordt beschreven met als belangrijkste producten ordners en ringbanden met als alternatief stevige kunststof mappen (boxen) zonder ringen. Daarnaast worden als opberg- en archiveringsmiddelen insteekmappen en mappen zonder hersluitbaar mechaniek, archiefdozen en hangmappen gebruikt.
Hoewel vrij duidelijk is omschreven wat wordt bedoeld hebben fabrikanten en leveranciers een andere interpretatie en worden onder de term opberg- en archiveringsmiddelen vele producten geschaard van showtassen tot visitekaarthouders.