Discutabele producten/leveranciers

Er bestaan vele goede fabrikanten en leveranciers van producten voor kantoor. Deze bedrijven spannen zich in om producten van hoge kwaliteit te maken of te leveren, met ontzag voor milieu en voldoen aan gestelde wet en regelgeving. In tegenstelling hierop zijn er bedrijven in de keten, van fabrikant tot detailhandel, die zich willens en wetens onttrekken aan gestelde eisen en/of zich schuldig maken aan onjuiste beweringen of claims. Om inzicht te geven aan discutabele producten en bedrijven is deze pagina toegevoegd. Indien een product of leverancier wordt aangemeld dan zal deze na controle op de pagina worden geplaatst. Het staat voor een ieder vrij op de discussie pagina hierop te reageren.

Aanmelding

Voor onderstaande categorieën worden aanmeldingen onderzocht.

  1. Foutieve voorlichting en/of claim omtrent een product.
  2. Kwaliteit van een product.
  3. Foutieve voorlichting en/of claim van een bedrijf of organisatie.

Naast dat alleen aanmeldingen kunnen worden gemeld uit een van bovenstaande categorieën dient een aanmelding goed onderbouwd en te verifiëren te zijn. Nadat de aanmelding anoniem, dus zonder bekendmaking van de melder, aan de leverancier is voorgelegd kan deze worden gepubliceerd op deze pagina.

Aanmelding uitsluitend via: info@offilabel.org.

Foutieve voorlichting en/of claim omtrent een product

Op dit moment zijn er 6 aanmeldingen in onderzoek. Overzicht van Producten foutieve voorlichting en/of claim

Kwaliteit van een product

Op dit moment zijn er geen aanmeldingen in onderzoek. Overzicht van Producten met kwaliteitsproblemen

Foutieve voorlichting en/of claim van een bedrijf of organisatie

Op dit moment is er 1 aanmelding in onderzoek. Overzicht van Bedrijven foutieve voorlichting en/of claim

Veel gestelde vragen over Discutabele producten/leveranciers

Een overzicht van veel gestelde vragen over Discutabele producten/leveranciers is beschikbaar op de pagina:
Veel gestelde vragen over Discutabele producten/leveranciers


QR Code
QR Code wiki:discutabele_producten_leveranciers (generated for current page)