meta data voor deze pagina
  •  

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
wiki:89_391_eeg [2011/12/02 16:21]
webmaster
wiki:89_391_eeg [2011/12/02 16:22] (huidige)
webmaster
Regel 429: Regel 429:
 Indien de Raad, na verloop van een termijn van drie maanden na de indiening van het voorstel bij de Raad, geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld. Indien de Raad, na verloop van een termijn van drie maanden na de indiening van het voorstel bij de Raad, geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld.
  
-==== Artikel 18 ====+===== Artikel 18 =====
  
 Slotbepalingen Slotbepalingen
Regel 445: Regel 445:
 4. De Commissie legt het Europese Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité op gezette tijden een verslag voor over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn, daarbij rekening houdend met de leden 1 tot en met 3. 4. De Commissie legt het Europese Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité op gezette tijden een verslag voor over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn, daarbij rekening houdend met de leden 1 tot en met 3.
  
-==== Artikel 19 ====+===== Artikel 19 =====
  
 Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten. Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.